logo
logo
 0989.06.66.99

Đứng trước bối cảnh nước Việt Nam của chúng ta đã, đang và sẽ hội nhập sâu rộng với nhiều tổ chức thương mại tự do trên  thế giới, là cơ hội rất lớn để đưa nước ta từng bước trở thành nước phát triển để “Sánh vai với  các cường quốc năm châu” như mong mỏi của Bác Hồ. Tuy nhiên, với nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún trong nhiều mặt như hiện nay, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, việc hội nhập với các nền kinh tế lớn sẽ chứa đựng nhiều thách thức, rủi ro khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.

HỢP TÁC XÃ DV - TM - NN QUYẾT TIẾN được thành lập vào cuối năm 2008, củng cố lại năm 2010 gồm 17 Xã viên. Hiện nay thành viên hợp tác xã đã lên tới 105 thành viên .Hoạt động chính của hợp tác xã chủ yếu 4 ngành kinh doanh chính:

  • Thu gom rác thải sinh hoạt;
  • Sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt;
  • Quản lý kinh doanh khai thác chợ.
  • Trồng bưởi da xanh

Cho đến nay, đã mang lại được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay hợp tác đang tiếp tục triển khai cánh đồng lớn chuyên trồng bưởi da xanh với diện tích hơn 50ha.

Cho đến nay, hợp tác xã đã mang lại được nhiều kết quả khả quan cho bà con xã viên, tạo điều kiện công ăn việc làm cho các thành viên, hiện nay hợp tác xã đã chuyển đổi đúng theo mô hình của Luật HTX 2012 và đã làm ăn có hiệu quả cung cấp nhiều dịch vụ cho bà con xã viên. 

giới thiệu htx Quyết Tiến
Đại hội thành viên HTX Quyết Tiến

 

Bài liên quan

Video trên trang chủ
Giới thiệu trên trang chủ
1