logo
logo
 0989.06.66.99
  • bưởi da xanh
  • chuối già nam mỹ
  • B1

Giới thiệu

Hợp tác xã Quyết Tiến
 

Đứng trước bối cảnh nước Việt Nam của chúng ta đã, đang và sẽ hội nhập sâu rộng với nhiều tổ chức thương mại tự do trên  thế giới, là cơ hội rất lớn để đưa nước ta từng bước trở thành nước phát triển để “Sánh vai với  các cường quốc năm châu” như mong mỏi của Bác Hồ. Tuy nhiên, với nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún trong nhiều mặt như hiện nay, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, việc hội nhập với các nền kinh tế lớn sẽ chứa đựng nhiều thách thức, rủi ro khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn.

HỢP TÁC XÃ DV - TM - NN QUYẾT TIẾN được thành lập vào cuối năm 2008, củng cố lại năm 2010 gồm 17 Xã viên. Hiện nay thành viên hợp tác xã đã lên tới 105 thành viên. Hoạt động chính của hợp tác xã chủ yếu 3 ngành kinh doanh chính...

Xem thêm...

Video